۱۴۰۳ جمعه ۲۴ فروردين
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ يکشنبه ۲۶ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ سه شنبه ۲۴ اسفند   
 
 

 

 

دکتر محمد امین گروهی
معاون اداری، مالی و دانشجویی

دکترای بیولوژی و کنترل ناقلین

amin_gruhi@yahoo.com

۳۱۳۲۵۱۳۶