۱۴۰۳ جمعه ۲۴ فروردين
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ يکشنبه ۲۶ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ سه شنبه ۲۴ اسفند   

 

 

دکتر محمدرضا محمودی 
معاون پژوهشی
 دکترای علوم تغذیه 

mr_mahmoodi@kmu.ac.ir

                                             ۳۱۳۲۵056