۱۴۰۳ جمعه ۲۴ فروردين
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ يکشنبه ۲۶ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ سه شنبه ۲۴ اسفند   

 

 

دکتر مقدمه میرزایی 
معاون آموزشی
 دکترای آمار زیستی

moghadameh_mirzai@yahoo.com

۳۱۳۲۵۰۵۹