۱۴۰۳ جمعه ۲۴ فروردين
نشریه آوای بحاک گاهنامه علمی رشته بهداشت حرفه‌ای دانشگاه علوم پزشکی کرمان شماره سوم، مهر ماه ۱۴۰۲
🔻نشریه صوتی "آوای بحاک" گاهنامه علمی رشته مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار دانشگاه علوم پزشکی کرمان/ سال اول، شماره دوم، آبان ماه ۱۴۰۱ 📌در...
نشریه صوتی "آوای بحاک" گاهنامه علمی رشته بهداشت حرفه‌ای دانشگاه علوم پزشکی کرمان/ ویژه نامه روز جهانی بهداشت حرفه‌ای سال اول، شماره اول، اردیبهشت ما...