۱۴۰۳ جمعه ۲۴ فروردين
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ سه شنبه ۱۲ اسفند   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ سه شنبه ۱۲ اسفند   
فارسی گروه تغذیه، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
انگلیسی Department of Nutrition, Faculty of Public Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran