۱۴۰۳ جمعه ۲۴ فروردين
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ يکشنبه ۱۱ اسفند   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ چهارشنبه ۹ شهريور   

 

قابل توجه دانشجویان جدیدالورودمقطع کارشناسی :

کلاس ها فعلا به صورت مجازی و در AdobeConnect  بر گزار می گردد. لطفا با توجه به راهنمای ورود برای کلاس های AdobeConnect و برنامه هفتگی کلاس های مجازی کارشناسی که در ذیل بارگذاری شده است و از طریق لینک کلاسهای مجازی AdobeConnectوارد کلاس مربوطه شوید و در اولین جلسه کلاس یک نفر را به عنوان نماینده انتخاب نمایید و نماینده محترم جهت هماهنگی به آموزش دانشکده خود را معرفی نماید.

شماره تماس با آموزش: (31325050-034 و 31325052-034)

 

ضمنا در صورت عدم ورود با نام کاربری و پسورد با شماره  32113709-034 (مرکز مجازی دانشگاه) تماس حاصل فرمایید.

 

 

برنامه هفتگی کلاس های حضوری کارشناسی

 

 

.دانشجویان محترم جهت ورود به کلاس ادوب کانکت از نام کاربری و رمزعبور ذیل استفاده نمایید

 

نام کاربری
شماره دانشجویی
رمز عبور شماره دانشجویی

 

راهنمای کلاس آموزش مجازی AdobeConnect
لینک کلاس شماره 1 AdobeConnect
لینک کلاس شماره 2 AdobeConnect
لینک کلاس شماره 3 AdobeConnect
لینک کلاس شماره 4 AdobeConnect
لینک کلاس شماره 5 AdobeConnect
لینک کلاس شماره 6 AdobeConnect
لینک کلاس شماره 7 AdobeConnect
لینک کلاس شماره 8 AdobeConnect
لینک کلاس شماره 9 AdobeConnect
لینک کلاس شماره 10 AdobeConnect
لینک کلاس شماره 11 AdobeConnect
لینک کلاس شماره 12 AdobeConnect
لینک کلاس شماره 13 AdobeConnect
لینک کلاس شماره 14 AdobeConnect
لینک کلاس شماره 15 AdobeConnect
لینک کلاس شماره 16 AdobeConnect
لینک کلاس شماره 17 AdobeConnect
لینک کلاس شماره 18 AdobeConnect
لینک کلاس شماره 19 AdobeConnect
لینک کلاس شماره 20 AdobeConnect
لینک کلاس شماره 21 AdobeConnect
لینک کلاس شماره 22 AdobeConnect
لینک کلاس شماره 23 AdobeConnect
لینک کلاس شماره 24 AdobeConnect