۱۴۰۳ جمعه ۲۴ فروردين
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ چهارشنبه ۴ دي   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۶ شهريور   

 

رسالت، دورنما، ارزش ها و اهداف کلی دانشکده بهداشت

 

الف- رسالت (Mission) دانشکده بهداشت

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان مسئول افزایش توانمندی اعضاء هیئت علمی و کارکنان برای تربیت دانشجویان رشته های مهندسی بهداشت و علوم بهداشتی و آمارزیستی/اپیدمیولوژی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی می باشد برای رسیدن به این هدف از روش های نوین آموزشی و پژوهشی جهت رفع نیازهای نیروی انسانی متخصص جامعه استفاده می نماید.

 

ب- دورنمای (Vision) دانشکده بهداشت:

دانشکده بهداشت کرمان در صدد است در آینده به یکی از قطب های علمی و پژوهشی منطقه تبدیل شود و در این راستا با ارائه آموزش با کیفیت و انجام پژوهش های مورد نیاز جامعه، دانشجویانی ممتاز در سطح کشور و منطقه تربیت نموده و در تولید و ارتقاء مرزهای دانش و حل مشکلات بهداشتی، ارتقاء سلامت و پیشگیری از بیماریها و حوادث پیشگام باشد.

 

ج- ارزش های حاکم بر دانشکده بهداشت

1- ارزش های والای ملی و اسلامی

2- ارزش های انسانی و اخلاقی

3- اخلاق حسنه حرفه ای و علمی

4- شایسته سالاری

 

 

شناسایی مشکلات استراتژیک دانشکده بهداشت (Strategic Problems)

 

P1: کمبود اعضای هیات علمی در گروههای تخصصی دانشکده

P2: کمبود تخصیص اعتبارات لازم (بودجه) به دانشکده

P3: کمبود امکانات رفاهی اعضای هیات علمی

P4: بازنشسته شدن تعداد زیادی از کارشناسان و کارکنان اداری و نداشتن مجوز استخدام برای جایگزین نمودن آنها

P5: نبود همکاری کافی بین مراکز صنعتی و یا مراکز بهداشتی و درمانی با دانشکده در مورد آموزش واحدهای عملی دانشجویان به طور فعال و منسجم

P6: کمبود شدید وسایل کمک آموزشی در دانشکده

P7: کمبود فضای لازم برای ارائه خدمات مطلوب آموزشی و تاسیس رشته های جدید

P8: کمبود امکانات تجهیزاتی جهت آزمایشگاه ها و کارگاههای آموزشی

P9: کمبود فضای کارگاه و سایت کامپیوتری جهت ارائه خدمات لازم و مطلوب

 

اولویت های استراتژیک دانشکده بهداشت

 

1- فعالیت جهت دریافت تخصیص و اعتبارات لازم (بودجه) به دانشکده از سوی دانشگاه

2- خرید وسایل کمک آموزشی برای دانشکده جهت ارتقاء کیفی آموزشی در صورت اختصاص اعتبار لازم از سوی دانشگاه

3- تجهیز آزمایشگاه ها و کارگاه های آموزشی در حد معیارهای آموزشی در صورت اختصاص اعتبار لازم از سوی دانشگاه

4- استخدام اعضای هیات علمی گروه های تخصصی دانشکده در صورت ایجاد ردیف های سازمانی لازم که پیشنهاد داده شده است.

5- ایجاد فضای لازم برای ارائه خدمات مطلوب آموزشی و تاسیس رشته های جدید پس از تخلیه فضای فیزیکی که در اختیار سایر دانشکده ها می باشد.

6- ایجاد فضای کارگاه و سایت کامپیوتری جهت ارائه خدمات لازم و مطلوب بر اساس معیارهای آموزشی پس از تخلیه فضای فیزیکی که در اختیار سایر دانشکده ها می باشد.

7- ایجاد همکاری کافی بین مراکز صنعتی و یا مراکز بهداشتی و درمانی با دانشکده در مورد آموزش واحدهای عملی دانشجویان به طور فعال و منسجم.

8- استخدام کارشناسان تخصصی و اداری برای گروههای آموزشی و دانشکده

9- پیگیری فراهم آوری امکانات رفاهی جهت اعضای هیات علمی کارکنان و دانشجویان از طرق مکاتبه با دانشگاه

 

 

اهداف کلی دانشکده بهداشت کرمان (Goals)

 

G1: بهینه سازی و استفاده صحیح از منابع در اختیار دانشکده

G2: افزایش سطح توانمندی کارکنان، دانشجویان و اعضاء هیات علمی دانشکده

G3: افزایش رضایتمندی مشتریان داخل و خارج دانشکده

G4: ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات آموزشی و پژوهشی دانشکده

 

تعیین اهداف و مقاصد دانشکده بهداشت (Objective and Targets)

 

1- مصرف صحیح اعتبارات با استفاده از بودجه ریزی عملیاتی و پیش بینی صحیح دخل و خرج

2- ایجاد انگیزه در کارکنان بوسیله سیستم تنبیه و تشویق و بکارگیری افراد در سیستم های مورد نیاز بر اساس لیاقت و کاردانی و نه اینکه با سفارش و رابطه

3- برگزاری کلاس های آموزشی در جهت رفع نیازهای کارکنان و اساتید

4- سنجش مداوم سطح توانمندی های تخصصی کارکنان و اساتید

5- تشویق کارکنان و اساتید جهت ارتقاء توانایی علمی و تخصصی و بروز نمودن اطلاعات مورد نیازشان.

6- برگزاری جلسات منظم ژورنال کلاب برای اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده

 

 

اولویت های اصلی در دستور کار بنا به توصیه ریاست محترم دانشگاه

 

1- استفاده از خرد جمعی صاحب نظران و پیشکسوتان برای تعیین اهداف و نقشه جامع و راهکارهای معقول رسیدن به آن

2- هدف گذاری و آینده نگاری برای کسب موقعیتی ارزنده برای دانشکده بهداشت در بین سایر دانشکده های بهداشت کشور

3- جدیت در توسعه فضاها و زیر ساخت های فیزیکی دانشکده و تجهیزات مورد نیاز گروه ها و واحدهای مختلف

4- توجه ویژه به جایگاه آموزشی، خدماتی و بهبود و ارتقاء عملکرد دانشکده

5- توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه های آموزشی و خدماتی گروه های آموزشی

6- اهتمام جدی به توسعه و تکمیل رشته های تحصیلات تکمیلی دانشکده به منظور ارتقاء و جامعیت علوم پزشکی در دانشگاه و منطقه

7- بررسی نیازهای پایه آموزشی و انگیزشی اعضای هیات علمی و کارکنان و ارائه راهکار مناسب به هیات رییسه دانشگاه

8- جلب مشارکت حداکثری اعضای محترم هیات علمی در زمینه آموزش و پژوهش با روشهای انگیزشی مناسب

9- سرلوحه قرارگرفتن نظم و قانون گرائی در کلیه واحدهای دانشکده و تسری سیاستها و ضوابط آموزشی به مجموعه

10- هماهنگی و همیاری در اداره امور مشترک در پردیس دانشگاه