۱۴۰۱ شنبه ۹ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ يکشنبه ۷ بهمن   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ دوشنبه ۳۱ شهريور   
دکتر مریم پوریزدانپناه
استادیار گروه تغذیه

دکترای عمومی پزشکی و علوم تغذیه

pouryazdanpKm851@gmail.com

31325085