۱۴۰۳ جمعه ۲۴ فروردين
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ يکشنبه ۷ بهمن   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ دوشنبه ۱ اسفند   
دکتر نوا مرشدزاده
استادیار گروه تغذیه

دکترای علوم تغذیه

N.Morshedzadeh@yahoo.com

31325085