۱۴۰۳ جمعه ۲۴ فروردين
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ يکشنبه ۷ بهمن   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ شنبه ۲۹ شهريور   

اهداف و فعالیتهای کمیته

 

• جلب حمایت و پیگیری ارائه طرح درس (Lesson Plan) توسط اعضاء هیئت علمی

 

• جلب حمایت گروههای آموزشی در زمینه ی تدوین برنامه های دوره های آموزشی (Course Plan)

 

• همکاری با گروههای آموزشی در زمینه ی بررسی مشکلات برنامه های جاری آموزش

 

• مشارکت در برنامه ریزی و ایجاد تسهیلات لازم برای اجرا و تحقق شیوه های نوین آموزشی

 

•بررسی و پیشنهاد برنامه های جدید و بازنگری برنامه های موجود

 

•بررسی فرآیندهای آموزشی و پیشنهادات جهت رفع نواقص احتمالی

 

• ارتباط مستمر با مرکز توسعه دانشگاه و شرکت در برنامه های مربوطه