۱۴۰۳ جمعه ۲۴ فروردين
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ يکشنبه ۷ بهمن   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۲ بهمن   
دکتر بهروز طلائی
استادیار گروه تغذیه

دکترای علوم تغذیه

b.talaei@kmu.ac.ir

31325439       

                                         

 

 

دکتر عادله خدابخشی
استادیار گروه تغذیه

دکترای علوم تغذیه

khodabakhshiadeleh@yahoo.com

31325085