۱۴۰۳ جمعه ۲۴ فروردين
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ يکشنبه ۷ بهمن   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ شنبه ۲۹ شهريور   

اهداف و فعالیتهای کمیته

 

• تعیین اولویتهای پژوهش در حوزه آموزشی مربوطه

 

• تدارک امکانات کافی جهت Search مقالات

 

• تهیه آرشیو مقالات و گزارش تحقیقات آموزشی

 

• تشویق اعضای هیئت علمی به انجام تحقیقات آموزشی

 

• تدارک برنامه های ژورنال کلاب در زمینه مسائل آموزشی

 

• اطلاع رسانی در زمینه سایتهای آموزشی

 

• ارتباط مستمر با مرکز توسعه دانشگاه و ارائه طرح های آموزشی جهت کارشناسی و کمیته ارزشیابی