۱۴۰۱ شنبه ۹ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ يکشنبه ۷ بهمن   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ شنبه ۲۹ شهريور   

 

اهم عملکرد و فعالیت های EDO دانشکده بهداشت

 

-   جمع آوری و ارسال طرح درس اعضای محترم هیئت علمی

 

-   پیگیری جهت اختصاص محل فیزیکی مناسب برای دفتر، تا رسیدن به حصول نتیجه

 

-   مکاتبه جهت تجهیز محل دفتر EDO

 

-   جمع آوری و ارسال فرمهای ارزشیابی اساتید داخلی و مدعوین

 

-   جمع آوری و ارسال فرمهای ارزشیابی جلسات امتحانی

 

-   تکمیل و ارسال فرم بررسی وضعیت دفاتر توسعه در دانشکده ها

 

-   اطلاع رسانی به همکاران در زمینه برگزاری همایش ها،سمینارها و کارگاههای آموزشی جهت شرکت افراد

 

-    معرفی افراد داوطلب جهت شرکت در کارگاههای آموزشی که از طرف EDC برگزار گردیده است

 

-   ارائه راهکار و مکاتبه با گروههای آموزشی دانشکده در مورد پیشنهادات مفید جهت برگزاری هر چه بهتر واحدهای موردنیاز دانشجویان با توجه به  درخواست مدیران گروهها

 

-   هماهنگی و تشکیل نسبت مشترک اعضاء EDO دانشکده،ریاست و معاونین با حضور مسئول EDC جهت هماهنگی و اجرای هر چه بهتر برنامه های EDO

 

-    پاسخ به نامه های ارجاعی از سوی EDC

 

-    دعوت از اعضای گروه تغذیه برای تعیین تکلیف ۲ واحد بهداشت مواد غذایی دوره کاردانی مبارزه و کارشناسی بهداشت عمومی که سر فصل یکسانی دارند.

 

-    نظر خواهی از استاد درس اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری که در دوره کاردانی وکارشناسی سر فصل های مشابهی دارند.

 

-    بررسی برنامه های دوره کاردانی بهداشت خانواده و ضرورت گنجاندن دو واحد بیوشیمی قبل از درس اصول تغذیه 

 

-    برگزاری گارگاه فایلهای الکترونیکی

 

-    نیازسنجی کارگاه های موردنیاز اعضاء هیئت علمی و کمک در برگزاری کارگاه ها به کمیته آموزش اساتید

 

-    پی گیری نظرات اساتید گروه امار زیستی در خصوص فهرست عناوین درس امار دانشجویان رشته کارشناسی بهداشت محیط که به اندازه سه واحد درسی بوده اما سقف ،یک واحد در نظر گرفته شده است

 

-    ارزیابی درونی گروه های آموزشی . مذاکره با همکاران دانشکده و استماع نقطه نظرات آنها در رابطه با روند فعلی ارزشیابی اساتید

 

-    ارائه نقطه نظرات همکاران به مدیریت محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پایه پزشکی و طرح راهکارها برای بهبود و ارتقاء روند ارزشیابی به ترتیبی که علاوه بر نقطه نظرات دانشجویان نظر اساتید و همکاران گروه

 

های آموزشی نیز تاثیرپذیری زیاد داشته و به ترتیبی عمل شود که نظر دانشجو تعیین کننده نبوده ولی لحاظ شود.ضمنا طرح شد که نظر دانشجویان مقاطع بالاتر همواره تاثیر بیشتری از نظر دانشجویان مقاطع پائین تر داشته باشد.