۱۴۰۳ جمعه ۲۴ فروردين
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ دوشنبه ۲۱ اسفند   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ سه شنبه ۲۵ آذر   

 

اعضای هیئت علمی بازنشسته گروه بیولوژی و کنترل ناقلین

 

فاطمه کامیابی  حشره شناسی و مبارزه با ناقلین  استادیار  f_kamyabi@kmu.ac.ir