۱۴۰۳ جمعه ۲۴ فروردين
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ دوشنبه ۲۱ اسفند   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۲ مهر   

 

اعضای هیئت علمی بازنشسته گروه تغذیه

 

فریده دوستان  تغذیه و بهداشت عمومی  استادیار  f_doostan@kmu.ac.ir