۱۴۰۳ جمعه ۲۴ فروردين
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ دوشنبه ۲۱ اسفند   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ سه شنبه ۲۵ آذر   
اعضای هیئت علمی بازنشسته گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
 
محبت محسنی   بهداشت عمومی  استادیار