۱۴۰۳ جمعه ۲۴ فروردين
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ يکشنبه ۲۰ اسفند   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ چهارشنبه ۲۳ آذر   

اعضای هیئت علمی بازنشسته گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

 

محمد صالحی زاده بهداشت حرفه ای  استادیار