۱۴۰۳ جمعه ۲۴ فروردين
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ يکشنبه ۲۰ اسفند   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ چهارشنبه ۲۳ شهريور   

 

   اسامی دانشجویان و فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد بر حسب سال ورودی به همراه عنوان پایان نامه و استاد راهنمای اول ورودی 85  

                                                                                           

    

چکیده پایان نامه ها

استاد راهنمای اول

عنوان پایان نامه

شماره دانشجویی

نام و نام خانوادگی

ردیف

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

بررسی تصفیه پذیری شیرابه زباله محل دفن مواد زائد جامد شهر کرمان با استفاده از فرایند فنتون و فاکتورهای موثر بر آن

851781001

 

محمد احمدیان

1

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

تعیین میزان سرب و کل مواد آلی در ذرات رسوب شونده

851781003

 

حمیده اکبری

2

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

 

851781005

 

هیوا حسینی

3

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

بررسی و امکان سنجی مدیریت و سامان دهی پسماندهای مراکز بهداشتی درمانی شهر کرمان

851781007

 

حمیده بهرامی

4

 

 ورودی 86

چکیده پایان نامه ها

استاد راهنمای اول

عنوان پایان نامه

شماره دانشجویی

نام و نام خانوادگی

ردیف

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

بررسی کارایی غشای نانوفیلتر در تغییر کیفیت شیمیایی

861781001

علی فاتحی زاده

1

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

امکان سنجی حذف فسفات از محلول های آبی

861781003

نادر   يوسفي عمله

2

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

بررسی تولید الکتریسیته و تصفیه فاضلاب صنعت فرآوری غذایی با استفاده از تکنولوژی سلول سوخت میکروبی

861781005

حسین جعفری منصوریان

3

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

بررسی کارایی فناوری الکتروکواگولاسیون در حذف فلوراید

861781007

محمد موسی زاده اناریان

4

 

ورودی 87

چکیده پایان نامه ها

استاد راهنمای اول

عنوان پایان نامه

شماره دانشجویی

نام و نام خانوادگی

ردیف

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

بررسی حذف رنگ Blue 19  از فاضلاب صنایع رنگرزی توسط فرایند الکتروفنتون و آزمون سمیت پساب توسط دافنیا مگنا (Daphnia Magna) مطالعه موردی- تصفیه فاضلاب واحد رنگرزی زرین بافت کرمان

871781001

مهدی اسدی

1

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

مقایسه پلی آلومینیوم کلراید سیلیکاته شده و فرایند الکتروکوگولاسیون در حذف مواد آلی طبیعی آب شرب (مطالعه موردی: تصفیه خانه آب قوچان

871781003

محمد رضا حیدری قولانلو

 

2

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

تصفیه پذیری شیرابه مواد زائد جامد شهری (MSW) با استفاده از فرایند انعقاد الکتریکی

871781005

مریم مصرقانی

3

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

بررسی میزان آلاینده های متعارف در هوای اطراف مجتمع صنعتی بارز کرمان

871781007

جمشید مومنی

4

 

ورودی88

چکیده پایان نامه ها

استاد راهنمای اول

عنوان پایان نامه

شماره دانشجویی

نام و نام خانوادگی

ردیف

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

پرورش جلبک نانوکلروپسیس اوکولاتا در فتوبیوراکتورستون حبابدار و تولید بیودیزل (سوخت سبز) از آن با استفاده از کاتالیست آنزیمی

881781001

بهنام حاتمی

 

1

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

بررسی کارآئی حذف نیترات در آب شرب با استفاده از نانوذره آهن

881781003

 

مهسا طاهرگورایی

 

2

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

مدل سازی کینتیکی و ایزوترم بیوجذب فلزات سنگین

881781005

 

علی طولابی

3

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

تعیین قابلیت کمپوست شدن پوست پسته در مقایسه با مخلوط پوست پسته با فضولات مرغی در شهر رفسنجان

881781007

 

محمد مبینی لطف آباد کشکو

4

 

ورودی 89

چکیده پایان نامه ها

استاد راهنمای اول

عنوان پایان نامه

شماره دانشجویی

نام و نام خانوادگی

ردیف

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

حذف فلزات سنگین (سرب ،جیوه،کادمیوم ) با استفاده از  نانوذرات هیبریدی  sio2 / ,Tio2   ازفاضلاب سنتتیک و تعیین شرایط بهینه

891781003

 

لاله راننده کلانکش

 

1

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

بررسی کارایی اکسیداسیون پیشرفته(H2O2+O3)  به عنوان پیش تصفیه در حذف باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک ها در فاضلاب خام بیمارستانی (مطالعه موردی بیمارستان امام رضا تبریز

 

891781005

 

سلیمان ستاروند

2

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

تعیین میزان گاز رادون موجود در آب های آشامیدنی روستاههای شهرستان تفت (بعنوان بخشی از زون گسله ده شیر- بافت

891781007

 

حسن سلمانی مروست

 

3

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

بررسی کارایی فرآیند نانوفیلتراسیون در حذف فلزات سنگین سرب، کادمیوم، کروم شش ظرفیتی و مس از آبهای حاوی سولفات

 

891781009

 

گلپايگاني-عبدالعلي

 

4

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

حذف اسید هیومیک با استفاده از اکسیداسیون فتوکالیتیکی TiO2  و تعیین شرایط بهینه با استفاده از نانوذره TiO2

 

891781011

 

فاطمه منصوری

5

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

مقایسه کارایی فرایندهای فتوکالیستی UV/ZrO2,UV/H2O2/ZrO2 در حذف سیانید از محلولهای آبی حاوی سیانید

891781013

مجید هاشمی چلیجه

6

دریافت

مهندس شیدوش دولتشاهی

حذف مس، سرب و کادمیوم توسط کربن فعال تهیه شده از برگ گیاه زعفران از محلولهای آبی (مطالعه موردی فاضلاب صنایع مس و باطری سازی

891781015

 

احمد رضا هراتی نژاد تربتی

7

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

 

بررسی عملکرد دستگاههای غیر سوز بی خطر ساز پسماند در بیمارستان های آموزشی شهر کرمان و بیمارستان های شهر سیرجان (سال 1392)

891781017

 

مریم صاغری گوغری

8

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

مطالعه سینتتیک و ترمودینامیکی جذب فلزات سنگین (روی، کادمیم، سرب و جیوه) از محلول های آبی بر روی جاذب های تهیه شده از پوست پرتقال و نانوذرات اکسید آهن فرو

891781001

عباس خزایی

9

 

ورودی90

چکیده پایان نامه ها

استاد راهنمای اول

عنوان پایان نامه

شماره دانشجویی

نام و نام خانوادگی

ردیف

 

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

ارزیابی ریسک بهداشتی فلزات سنگین ( Hg,Ni,V,Pb,Cr,Cu) ناشی از مصرف برخی از ماهیان جنوب کشور

901781001

عبدالکریم احمدی سکل

1

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

بررسی کارایی سنگ معادن فعال بوکسیت ایران در حذف فلوراید از آب

901781003

مرضیه جاودان

2

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

تعیین غلظت گاز رادون در آب آشامیدنی روستاها و چشمه های مجاور گسل رفسنجان

901781007

زهرا خاشی

3

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

اندازه گیری غلظت گاز رادون در منابع آب آشامیدنی روستاهای مجاور گسل لاله زار

901781009

زهرا دارابی فرد

4

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

« شناسایی سریع آلودگی میکروبی از آب (شاخص E.coli) با روش RT-PCR (Reverse Tramscripase- Polymerase Chain Reaction

901781011

شیما رضایی

5

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

 

بررسی غلظت فلزات سنگین کروم و ارسنیک در رودخانه های حوضه سد بافت و سد رابر

901781013

یاسر سلطانی نژاد

6

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

بررسی و مقایسه کارایی نانو لوله کربن چند جداره اکسید شده در حذف سرب از محیط های آبی

901781015

امیر ناصر علی بیگی

7

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

بررسی کارایی نانوذرات پراکسید کلسیم بعنوان جاذب در حذف ماده رنگزای راکتیو قرمز 198از محلول های آبی

901781017

سمیه محمدی سنجد کوه

8

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

بررسی کارایی جاذب لیکای اصلاح شده با اسید و با نانوذرات دی اکسید تیتانیم (TiO2/LECA) در حذف سورفاکتانت آنیونی از فاضلاب

901781019

رسول مومن زاده

9

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

 

بررسی کارایی خاک رس حامل نانوذره آهن صفر ظرفیتی در حذف نیترات از محلول های آبی( بررسی موردی بافت رسی خاک شهرستان های کرمان و قزون)

901781021

سید یاسر هاشمی

10

 

ورودی 91

چکیده پایان نامه

استاد راهنمای اول

عنوان پایان نامه

شماره دانشجویی

نام و نام خانوادگی

ردیف

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

بررسی کارایی منطقه سمنان و شکل اصلاح شده آن با سورفاکتانت کاتیونی در حذف آنتی بیوتیک تتراسیکلین از محلول های آبی

911781001

شهلا بحرینی

1

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

بررسی کارایی حذف فلزات سنگین (روی، سرب و مس) توسط جلبک سبز میکروسکوپی کلرلاولگاریس از فاضلاب صنایع آبکاری و مس

911781003

زهرا خداشناس لیمونی

2

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

بررسی کارایی فرایند فتوفنتون در حذف سورفاکتانت آنیونی سدیم دودسیل سولفات از محلول های آبی

911781005

عباس دهداری راد

3

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

حذف متوپرولول  از محلول های آبی با استفاده از نانوذره آهن صفر ظزفیتی تثبیت شده روی سپیولیت

911781007

مژگان دانشخواه

4

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

تاثیر سولفات نیترات و pH بر بارآلی در برکه های تثبیت مطالعه موردی تصفیه خانه فاضلاب بیرجند

911781013

محمد رضا نبویان

5

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

تأثیر سولفات، نیترات و PH  بر بار آلی در برکه های تثبیت: مطالعه موردی تصفیه خانه فاضلاب بیرجند

911781017

نرگس علما

6

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

بررسی کارایی فرایند اکسیداسیون پیشرفته به روش پروکسن (پرواکسید هیدروژن و ازن) به منظور حذف 4- کلروفنل از محیطهای آبی

911781019

خدیجه گل میرزایی

7

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

بررسی کارایی نانولوله های کربنی چند جداره اصلاح شده با مخلوط اسید نیتریک و اسید سولفوریک جهت حذف پارانتیتروانیلین از محلول های آبی

911781021

گوکی حکیمه مهدیزاده

8

 

ورودی 92

چکیده پایان نامه

استاد راهنمای اول

عنوان پایان نامه

شماره دانشجویی

نام و نام خانوادگی

ردیف

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

بررسی تجزیه فتوکاتالیستی سیپروفلوکساسین در محیط آبی با استفاده از نانوذرات اکسید روی تثبیت شده بر روی صفحات شیشه

 

921781001

مجید امیری قرقانی

1

دریافت

دکتر مجید آقاسی

 

بررسی کارایی فرایند الکتروکوگولاسیون در حذف آنتی بیوتیک آموکسی سیلین از محیط های آبی

921781023

محمد پور جهانشاهی

2

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

 

بررسی میزان حذف فلزات سنگین (سرب، کادمیوم، جیوه) از فاضلاب سینتیک به روش سلول نمک زدای میکروبی

921781013

فریبا میرزایی  نیا

3

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

 

تعیین میزان آلودگی آبمیوه های صنعتی از نظر باکتری کوکسی گرم مثبت به روش کشت میکروبی

921781019

هاجر نوروزی

4

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

 

بررسی کارایی فرایند ازنی به همراه کلسیم پراکسید در حذف آنتی بیوتیک مترونیدازول از محیط های آبی

921781021

ژیلا هنرمند راد

5

 

ورودی 93

چکیده پایان نامه

استاد راهنمای اول

عنوان پایان نامه

شماره دانشجویی

نام و نام خانوادگی

ردیف

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

بررسی ساختارهای فلز آلی به‌عنوان جاذب نانو متخلخل جهت حذف جیوه از محیط آبی

931781001

معصومه ترابیده

1

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

حذف بیس فنل A از محلول های آبی توسط خاکستر هسته خرمای اصلاح شده با نانو ذرات اکسید روی

931781003

ندا جاوید

2

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

بررسی کارايي نانوساختار آلی فلزیZIF-67 در حذف آرسنیک از محلول هاي آبي

931781005

مرتضی خالویی

3

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

شناسایی و اندازه گیری کمی فلزات سنگین آلاینده در محیط های آبی با استفاده از تکنیک الکتروشیمیایی حسگرهای پلیمری غشایی انتخابگر کاتیونی بر پایه یونوفر نیتروبنزو-18- کرون-6

931781007

حجت الله ساورسفلی

4

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

بررسی مقایسه ای کارایی فرایندهای الکتروکواگولاسیون و الکتروفنتون در حذف رنگ راکتیو آبی 171 از فاضلاب صنایع نساج

931781011

اعظم ماهرودی

5

 

 

ورودی 94

چکیده پایان نامه

استاد راهنمای اول

عنوان پایان نامه

شماره دانشجویی

نام و نام خانوادگی

ردیف

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

بررسی عملکرد کربن فعال پوشش داده شده با نانوتیوب کربن در حذف سیپرو فلوکساسین از محلول های آبی

941781001

نرگس شریف پور

1

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

سنتز Fe/TiO2 در حضور مایع یونی و بررسی کارایی آن در حذف فوتوکاتالیستی بیسفنول A از محلول¬های آبی

941781003

امیر محمد شیخ اسدی

2

 

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

بهینه سازی تجزیه فتوکاتالیستی آسپرین از محلول های آبی با استفاده از فرآیند UV/ZnO با روش سطح پاسخ (RSM)

941781005

پوریا کریمی

3

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

سنتز  Fe3O4 NP@ TOMATS IL به‌عنوان یک نانو جاذب مغناطیسی جدید برای جذب سیپروفلوکساسین از محیط‌های آبی

941781007

روح الله کسرایی

4

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

بررسی کارایی حذف آفلاتوکسین از مغز گردو توسط ازون زنی و اشعه

941781009

حصیبه نوروزی

5

 

 

ورودی 95

چکیده پایان نامه

استاد راهنمای اول

عنوان پایان نامه

شماره دانشجویی

نام و نام خانوادگی

ردیف

دریافت

دکتر مجید آقاسی

پایش زیستی فلزات سنگین سمی (سرب، کادمیم، آرسنیک و کروم) در نمونه های خون و ارتباط آن با خصوصیات رفتاری و کیفیت زندگی در مصرف کنندگان قلیان در شهر کرمان

951781001

رسول ایرانمنش

1

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

بررسی راندمان حذف مواد آلی و معدنی فاضلاب بیمارستانی توسط راکتور رشد چسبیده با بستر بیولوژیکی ترکیبی متحرک MCBBR))

951781003

سعید حسینی

2

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

حذف فتوکاتالیستی آمپی سیلین در محلول های آبی با استفاده از نانوکامپوزیت CuS/BiFeNi3 تحت تابش فرا بنفش

951781005

مسعود زمانی

3

دریافت

دکتر محسن مهدی پور

بررسی  رعايت اصول ايمني مواد غذايي در مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی سطح شهر کرمان ( رستورانهای عمومی ، رستورانهای تالار و رستورانهای هتل) در سال1398

951781007

مصطفی شمس الدینی

4

دریافت

 

ساخت حسگر الکتروشیمیایی برای اندازه گیری هیدروکسیل آمین با استفاده از الکترود صفحه چاپی اصلاح شده با نانو کامپوزیت گرافن اکسید/ TiO2

951781011

زهره غلامی

5

 

دریافت

دکتر مجید آقاسی

ارزیابی خطر سلامتی مواجهه با فلزات سنگین سمی (سرب، آرسنیک، کادمیوم، کروم) از طریق تجزیه و تحلیل داده های مربوط به نمونه های آب شرب و خون ساکنین شهر کرمان

951781013

محمد رضا میر احمدی

6

دریافت دکتر مجید هاشمی

 بررسی وضعیت شاخص 

های میکروبی سطوح تهیه غذا و اصول ایمنی غذا بر اساس دیدگاه سازمان جهانی بهداشت در رستوران های سطح شهر یزد

  محمد صادق طایفی نصرآبادی 7

 

 

ورودی 96

چکیده پایان نامه

استاد راهنمای اول

عنوان پایان نامه

شماره دانشجویی

نام و نام خانوادگی

ردیف

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

ساخت حسگر الکتروشیمیایی با استفاده از الکترود اصلاح شده با نانوکامپوزیت
/Bi FeNi3 / CuS جهت اندازه‌گیری آلاینده بیس‌فنول A

961781001

ساناز حمزه

1

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

اندازه‌گیری همزمان آلاینده‌های سرب و کادمیوم با استفاده از الکترود خمیر کربن اصلاح شده با نانوکامپوزیت Eu3+ doped-NiO در محیط‌های آبی

961781009

حسام ابوالقاسمی

2

 

ورودی 97

چکیده پایان نامه

استاد راهنمای اول

عنوان پایان نامه

شماره دانشجویی

نام و نام خانوادگی

ردیف

دریافت

دکتر مجید آقاسی

ارزیابی خطر سلامتی مواجهه با فلزات سنگین سمی (سرب ، کادمیوم، آرسنیک، کروم) از طریق مصرف آب آشامیدنی در مادران شیرده و ارتباط آن با غلظت فلزات در ادرار نوزادان شیرخوار در شهر کرمان

971781001

بهاره رشیدی

1

دریافت دکتر مجید هاشمی   پایش زیستی تریکلوزان در ادرار و ارتباط آن با پروفایل چربی و پارامترهای تن سنجی در کودکان و نوجوانان شهر کرمان در سال 1399   حبیبه نسب 2

 

 

ورودی 98

چکیده پایان نامه

استاد راهنمای اول

عنوان پایان نامه

شماره دانشجویی

نام و نام خانوادگی

ردیف

دریافت

دکتر مجید هاشمی

 

بررسی کارایی فرایند تلفیقی اکسیداسیون پیشرفته توسط پرسولفات و امواج فراصوت درحضور نانوکاتالیست هتروژن مغناطیسی AC@MC/4O2CuCoFe در تجزیه مترونیدازول از محیط های آبی

981781003

سعید رجبی

 

1

 

فارغ التحصیلان سال 1399

چکیده پایان نامه

استاد راهنمای اول

عنوان پایان نامه

نام و نام خانوادگی

ردیف

دریافت

دکتر مجید آقاسی

 ارزیابی خطر سلامتی مواجهه با فلزات سنگین سمی (سرب ، کادمیوم، آرسنیک، کروم) از طریق مصرف آب آشامیدنی در مادران شیرده و ارتباط آن با غلظت فلزات در ادرار نوزادان شیرخوار در شهر کرمان 

  بهاره رشیدی 

1

دریافت دکتر مجید آقاسی

ارزیابی خطر سلامتی مواجهه با فلزات سنگین سمی (سرب، آرسنیک، کادمیوم، کروم) از طریق تجزیه و تحلیل داده های مربوط به نمونه های آب شرب و خون ساکنین شهر کرمان

محمدرضا میر احمدی

2
دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

بررسی راندمان حذف مواد آلی و معدنی فاضلاب بیمارستانی توسط راکتور رشد چسبیده با بستر بیولوژیکی ترکیبی متحرک MCBBR))

سعید حسینی

3
دریافت  

اندازه‌گیری همزمان آلاینده‌های سرب و کادمیوم با استفاده از الکترود خمیر کربن اصلاح شده با نانوکامپوزیت Eu3+ doped-NiO در محیط‌های آبی

حسام ابوالقاسمی 4

 

 

 

فارغ التحصیلان سال 1400

چکیده پایان نامه

استاد راهنمای اول

عنوان پایان نامه

نام و نام خانوادگی

ردیف

دریافت

دکتر مجید هاشمی

بررسی کارایی فرایند تلفیقی اکسیداسیون پیشرفته توسط پرسولفات و امواج فراصوت درحضور نانوکاتالیست هتروژن مغناطیسی AC@MC/4O2CuCoFe در تجزیه مترونیدازول از محیط های آبی 

 سعید رجبی

1

دریافت دکتر مجید هاشمی

پایش زیستی تریکلوزان در ادرار و ارتباط آن با پروفایل چربی و پارامترهای تن سنجی در کودکان و نوجوانان شهر کرمان

حبیبه نسب 

2
دریافت

دکتر مجید هاشمی

بررسی وضعیت شاخص های میکروبی سطوح تهیه غذا و اصول ایمنی غذا بر اساس دیدگاه سازمان جهانی بهداشت در رستوران ها سطح شهر یزد

محمد صادق طایفی نصر آبادی

3
دریافت دکتر هدی امیری

سنتز و بررسی کارایی نانوکامپوزیت AC@Fe3O4 در فرایندهای فنتون هتروژن و جذب در حذف مترونیدازول از محلول های آبی و ارزیابی زیستی پساب خروجی

نفیسه شریفی 4
دریافت

دکتر مریم فرجی و دکتر رمضان صادقی

بررسی غلظت باقیمانده سموم آفت کش دلتامترین، آبامکتین و استامی پرید در محصول گوجه فرنگی کشت شده در مزرعه و گلخانه

فاطمه نوروزی 5
دریافت

دکتر هدی امیری

بررسی الگو ی پراکندگی زمانی -  مکانی حیوان گز یدگی با استفاده از سیستم ها یاطالعات جغرافیا یی در شهرستان میرجاوه و کی فیت زندگی بیماران ساکن در منطقه

خدیجه یزدان پرست 6
دریافت دکتر مجید هاشمی و دکتر غلام رضا عنانی سراب ارزیابی استرس اکسیداتیو و آسیب DNA ناشی از مسمومیت با پاراکوات در مدل حیوانی سهیلا علیزاده 7