۱۴۰۳ جمعه ۲۴ فروردين
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ يکشنبه ۲۶ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۲ دوشنبه ۲۷ شهريور   
 
نام و نام خانوادگی سمت ایمیل تلفن
دکتر نوا مرشدزاده مدیر تحصیلات تکمیلی N.Morshedzadeh@yahoo.com 31325085
فرزانه سیدآبادی کارشناس تحصیلات تکمیلی Tahsilattakmilii@gmail.com ۳۱۳۲۵132
هانیه صمدانی کارشناس تحصیلات تکمیلی  Tahsilattakmilii@gmail.com ۳۱۳۲۵132
زهره مویدی کارشناس تحصیلات تکمیلی Tahsilattakmilii@gmail.com ۳۱۳۲۵132