۱۴۰۳ جمعه ۲۴ فروردين
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ يکشنبه ۲۶ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۲ چهارشنبه ۹ اسفند   
 

 مدیر گروه

شماره تماس
  دکتر عباس آقایی افشار ۳۱۳۲۵221
 

اعضاء هیئت علمی

 
 دکتر محمد امین گروهی ۳۱۳۲۵۱65
دکتر لیلا شیرانی بیدآبادی 31325154
 

کارشناس گروه

 
مهندس اسماعیل علیزاده 31325146
   فاطمه سیدی  
  مسئول دفتر گروه 31325221