۱۴۰۳ جمعه ۲۴ فروردين
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ يکشنبه ۲۶ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۲ مهر   

 

معرفی گروه تغذیه

 

گروه تغذیه در دانشکده بهداشت در سال ۱۳۷۷ تشکیل گردید. در سال ۱۳۸4 درخواست کسب مجوز تاسیس رشته علوم تغذیه در مقطع کارشناسی را نموده است. 

در بهار سال ۱۳۸۸ مجوز پذیرش دانشجو را کسب و در مهرماه سال ۱۳۸۸، تعداد ۱۷ دانشجو در رشته علوم تغذیه در مقطع کارشناسی پیوسته در دوره روزانه پذیرفته شدند. ورودی های 94-۸۸ فارغ التحصیل شده و دانشجویان ورودی 95 به بعد در حال ادامه تحصیل می باشند.