۱۴۰۳ جمعه ۲۴ فروردين
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ يکشنبه ۲۶ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۲ مهر   
تجهیزات و امکانات آموزشی
 

                     

1-اعضای هئیت علمی گروه:

در حال حاضر گروه دارای 6 عضو هیئت علمی در مرتبه استادیار می باشد.

 

۱-۲ - فضاهای آزمایشگاهی:

 آزمایشگاه های گروه تغذیه به شرح زیر می باشند :

 - آزمایشگاه میکروب شناسی مواد غذایی.

- آزمایشگاه شیمی و تجزیه مواد غذایی.

 

در حال حاضر هر دو آزمایشگاه فعال می باشند.