۱۴۰۳ جمعه ۲۴ فروردين
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ يکشنبه ۲۶ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۲ دوشنبه ۵ تير   
  مدیر گروه شماره تماس
سید وحید احمدی طباطبایی، استادیار 31325097
 

اعضاء هیئت علمی

 

عابدین ایرانپور، دانشیار

31325054
محمد مهدی فداکار، استادیار 31325099
مریم صابر، استادیار 31325096
سید وحید احمدی طباطبایی، استادیار 31325097
وحیدرضا برهانی نژاد، دانشیار 31325100
سمیه علیزاده، استادیار 31325098
 

کارشناسان گروه

 
 

زهرا عسکری

 31325093
 

زهرا پورمناف

31325093
 

صدیقه میرافضلی

31325093
 

زهراسادات میرزائی

31325095