۱۴۰۱ دوشنبه ۴ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ يکشنبه ۲۶ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ چهارشنبه ۹ شهريور   
 

  مدیر گروه

شماره تماس
دكتر علی فقیهی، استادیار   31325108
 

اعضاء هیئت علمی

 
 دکتر محمد رضا قطبی، دانشیار 31325114
دكتر علی فقیهی، استادیار   31325108

  دکتر ناصر هاشمی نژاد، دانشیار

31325057
دکتر سجاد زارع، دانشیار 31325110
دکتر محبوبه اسحاقی، استادیار 31325446
دکتر روح اله پروری، استادیار 31325458
دکتر سمیه طاهرنژاد، استادیار 31325080

دکتر مصطفی محمدیان، استادیار

31325092

کارشناسان گروه

 
  محمد مظفری (کارشناس کارگاه ایمنی) 31325122
  عبداله باقری (کارشناس آز عوامل شیمیایی-آز تهویه) 31325115
  مریم میرزائی (کارشناس آز عوامل فیزیکی) 31325079
  مرضیه پیرانی (کارشناس آز سم شناسی- آز پژوهشی) 31325077
  سپیده ناصری فر (کارشناس کارگاه ارگونومی) 31325080