۱۴۰۳ جمعه ۲۴ فروردين
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ يکشنبه ۲۶ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۲ يکشنبه ۳ دي   
 

  مدیر گروه

شماره تماس
دكتر علی فقیهی، دانشیار 31325108
 

اعضاء هیئت علمی

 
 دکتر محمد رضا قطبی، دانشیار 31325114
دكتر علی فقیهی، دانشیار  31325108

  دکتر ناصر هاشمی نژاد، استاد

31325057
دکتر سجاد زارع، دانشیار 31325110
دکتر محبوبه اسحاقی، استادیار 31325446
دکتر روح اله پروری، استادیار 31325458
دکتر سمیه طاهرنژاد، استادیار

09131934736

31325080

دکتر مصطفی محمدیان، استادیار

31325092
  مسئول دفتر گروه  
  محبوبه حسنی  31325111

کارشناسان گروه

 
  محمد مظفری (کارشناس کارگاه ایمنی،کارشناس کارگاه ارگونومی و کارگاه اسپیرومتری و شنوایی سنجی) 31325122
  عبداله باقری (کارشناس آز عوامل شیمیایی-آز تهویه-آز پژوهشی) 31325115
  فائزه خادمی (کارشناس آز سم شناسی) 31325077
  سپیده ناصری فر (کارشناس آز عوامل فیزیکی) 31325079