۱۴۰۳ جمعه ۲۴ فروردين
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ يکشنبه ۲۶ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۲ يکشنبه ۳۰ مهر   
  اسامی همکاران سمت شماره تماس

عادل عارف

مدیر امور عمومی, مسئول کارگزینی

۳۱۳۲۵۱۱۳
مریم رضایی مسئول امور دانشجویی ۳۱۳۲۵۱۱۳

محمد مظفری

روابط عمومی

۳۱۳۲۵۱۲۲

09131960977

وحید هراتی امین اموال  ۳۱۳۲۵۰۷۱

 

 

 

سبحان شمس الدینی

 

کارپرداز  ۳۱۳۲۵۰۶۶

رحمان پورشیخعلی 

انباردار ۳۱۳۲۵۰۶۸

نجمه امین زاده  مسئول دفتر ریاست    ۳۱۳۲۵۱۳۵

شهین لنگری مسئول دفتر معاون اداری و مالی  

۳۱۳۲۵۱۳۶

 

 مهدیه زعفری زاده

مسئول دبیرخانه  ۳۱۳۲۵۴۵۵