۱۴۰۱ شنبه ۹ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ يکشنبه ۲۶ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ دوشنبه ۱۶ خرداد   
  اسامی همکاران سمت شماره تماس

عادل عارف

مدیر امور عمومی, مسئول کارگزینی

۳۱۳۲۵۱۱۳
مریم رضائی مسئول امور دانشجویی ۳۱۳۲۵۱۱۳
وحید هراتی امین اموال  ۳۱۳۲۵۰۷۱

علیرضا رنجبر کارپرداز  ۳۱۳۲۵۰۶۶

غلامرضا کریمی 

انباردار ۳۱۳۲۵۰۶۸

نجمه امین زاده  مسئول دفتر ریاست    ۳۱۳۲۵۱۳۵

شهین لنگری مسئول دفتر معاون اداری و مالی  

۳۱۳۲۵۱۳۶

 معصومه گل کار مسئول دبیرخانه  ۳۱۳۲۵۴۵۵