۱۴۰۳ جمعه ۲۴ فروردين
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ يکشنبه ۲۶ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۲ دوشنبه ۲۷ شهريور   
  اسامی همکاران آموزش سمت شماره تماس
دکتر سمیه طاهرنژاد مدیر آموزش

 

31325080

دکتر نوا مرشدزاده مدیر تحصیلات تکمیلی 31325085
  فرزانه سیدآبادی کارشناس تحصیلات تکمیلی ۳۱۳۲۵132
  هانیه صمدانی

 

کارشناس تحصیلات تکمیلی

 

۳۱۳۲۵132
  زهره مویدی کارشناس تحصیلات تکمیلی ۳۱۳۲۵132
صدیقه زنگی آبادی

کارشناس آموزش 

مسئول رشته علوم تغذیه

۳۱۳۲۵۰۵۰
مژده ذیحیات

کارشناس آموزش

 رشته بهداشت عمومی (پیوسته و ناپیوسته)

31325049
  محدثه خالداری

کارشناس آموزش

مسئول رشته مهندسی بهداشت محیط

۳۱۳۲۵۰۵۰
 

فاطمه ذوالعلی

کارشناس آموزش

مسئول رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار، رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها، رشته بهداشت مدارس

۳۱۳۲۵۰49