۱۴۰۱ شنبه ۹ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ يکشنبه ۲۶ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۵ اسفند   
 
دکتر محمد امین گروهی
معاون اداری، مالی و دانشجویی

دکترای بیولوژی و کنترل ناقلین

 

amin_gruhi@yahoo.com

 

۳۱۳۲۵۱۳۶

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

دکتر مقدمه میرزایی 
معاون آموزشی
 دکترای آمار زیستی

moghadameh_mirzai@yahoo.com

                                                                ۳۱۳۲۵088                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر محمدرضا محمودی 
معاون پژوهشی
 دکترای علوم تغذیه 

mr_mahmoodi@kmu.ac.ir

                                             ۳۱۳۲۵056