۱۴۰۳ جمعه ۲۴ فروردين
وبینار روزه داری و سلامت 2
۱۴۰۱ سه شنبه ۲۳ فروردين
وبینار روزه داری و سلامت 2
وبینار روزه داری و سلامت 2
وبینار آموزشی اهمیت تغذیه در دوران کرونا
۱۴۰۰ سه شنبه ۱۸ آبان
وبینار آموزشی اهمیت تغذیه در دوران کرونا
وبینار آموزشی اهمیت تغذیه در دوران کرونا
کارگاه بین المللی LLL (Lifelong Learning) ، با موضوع سندروم متابولیک، دیابت و ه...
کارگاه بین المللی LLL (Lifelong Learning) ، با موضوع سندروم متابولیک، دیابت و هایپرلیپدمی
۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۲ آبان
کارگاه بین المللی LLL (Lifelong Learning) ، با موضوع سندروم متابولیک، دیابت و هایپرلیپدمی
کارگاه بین المللی LLL (Lifelong Learning) ، با موضوع  سندروم متابولیک، دیابت و هایپرلیپدمی
سمپوزیوم "کرونا و دیابت، اصلاح رژیم غذایی و سبک زندگی"
سمپوزیوم "کرونا و دیابت، اصلاح رژیم غذایی و سبک زندگی"
۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۲ آبان
سمپوزیوم "کرونا و دیابت، اصلاح رژیم غذایی و سبک زندگی"
سمپوزیوم "کرونا و دیابت، اصلاح رژیم غذایی  و سبک زندگی"
وبینار علمی -کاربردی و تغذیه در دوران کرونا
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۶ دي
مدیریت توسعه آموزش در پژوهش معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه و گروه تغذیه دانشکده بهداشت برگزار می کنند: وبینار علمی -کاربردی ، تغذیه در دوران کرونا
وبینار علمی -کاربردی و تغذیه در دوران کرونا
رویداد کارآفرینی، تغذیه و سلامت
رویداد کارآفرینی، تغذیه و سلامت
۱۳۹۸ يکشنبه ۱۰ آذر
رویداد کارآفرینی، تغذیه و سلامت آذرماه 1398
رویداد کارآفرینی، تغذیه و سلامت