۱۴۰۱ يکشنبه ۶ آذر
کتاب های جدید کتابخانه دانشکده بهداشت
۱۳۹۹ سه شنبه ۲ دي
کتاب های جدید کتابخانه دانشکده بهداشت
کتاب های جدید کتابخانه دانشکده بهداشت
کتاب های جدید خریداری شده
۱۳۹۹ دوشنبه ۲۴ آذر
کتاب های جدید خریداری شده
کتاب های جدید خریداری شده
پژوهشگران برتر دانشکده بهداشت در سال 1399
۱۳۹۹ يکشنبه ۲۳ آذر
پژوهشگران برتر دانشکده بهداشت در سال 1399
پژوهشگران برتر دانشکده بهداشت در سال 1399
موفقیت دانشجویان رشته بیولوژی و کنترل ناقلین در آزمون کارشناسی ارشد
۱۳۹۹ پنج شنبه ۲۲ آبان
چهار نفر از دانشجویان رشته بیولوژی و کنترل ناقلین دانشکده بهداشت کرمان، در آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی پذیرفته شدند.
موفقیت دانشجویان رشته بیولوژی و کنترل ناقلین در آزمون کارشناسی ارشد
موفقیت دانشجویان رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت در آزمون کارشناسی ارشد
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۱ آبان
سه نفر از دانشجویان رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دانشکده بهداشت کرمان، در آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی پذیرفته شدند.
موفقیت دانشجویان رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت در آزمون کارشناسی ارشد
موفقیت دانشجویان رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار در آزمون کارشناسی ارشد
۱۳۹۹ سه شنبه ۲۰ آبان
شش نفراز فارغ التحصیلان امسال رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار در آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی پذیرفته شدند.
موفقیت دانشجویان رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی  کار در آزمون کارشناسی ارشد
موفقیت دانشجویان رشته تغذیه در آزمون کارشناسی ارشد
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۸ آبان
هفت نفر از دانشجویان رشته تغذیه در آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی پذیرفته شدند.
موفقیت دانشجویان رشته تغذیه در آزمون کارشناسی ارشد
موفقیت دانشجویان مهندسی بهداشت محیط در آزمون کارشناسی ارشد
۱۳۹۹ شنبه ۱۰ آبان
چهار نفر از دانشجویان ترم آخر رشته مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت کرمان در آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی امسال، پذیرفته شدند.
موفقیت دانشجویان مهندسی بهداشت محیط در آزمون کارشناسی ارشد
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت برگزار می کند :کارگاه های آموزشی روش های تحقیق و پژوهش
۱۳۹۹ پنج شنبه ۱ آبان
سلسله کارگاه های آموزشی انلاین آشنایی با روش های تحقیق و پژوهش ویژه دانشجویان دانشکده در ترم جاری برگزار می شود.
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت برگزار می کند :کارگاه های آموزشی روش های تحقیق و پژوهش
کسب رتبه های عالی توسط دانشجویان رشته بیولوژی و کنترل ناقلین در آزمون کارشناسی ارشد
۱۳۹۹ شنبه ۵ مهر
دانشجویان رشته بیولوژی و کنترل ناقلین دانشکده بهداشت موفق به کسب رتبه چهار ، پنج ، هفت و پانزدهم در آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی شدند.
کسب رتبه های عالی توسط دانشجویان رشته بیولوژی و کنترل ناقلین در آزمون کارشناسی ارشد