۱۴۰۱ يکشنبه ۶ آذر
جلسه شورای اجرایی" ارتباط با صنعت، تبادل و انتقال دانش" دانشکده بهداشت برگزار شد.
۱۴۰۱ دوشنبه ۹ آبان
جلسه شورای اجرایی "ارتباط با صنعت، تبادل و انتقال دانش" دانشکده بهداشت ، روز دوشنبه 9 آبان 1401 در دفتر ریاست دانشکده برگزار شد.
جلسه  شورای اجرایی" ارتباط با صنعت، تبادل و انتقال دانش" دانشکده بهداشت برگزار شد.
وبینار آموزشی" تغذیه سالم در دوران میانسالی "برگزار شد.
به مناسبت هفته سلامت بانوان ، وبینار آموزشی" تغذیه سالم در دوران میانسالی "برگزار شد.
۱۴۰۱ چهارشنبه ۲۷ مهر
همزمان با هفته سلامت بانوان ، وبینار آموزشی" تغذیه سالم در دوران میانسالی " روز دو شنبه 25 مهرماه در دانشکده بهداشت برگزار شد.
به مناسبت هفته سلامت بانوان ، وبینار آموزشی" تغذیه سالم در دوران میانسالی "برگزار شد.
فراخوان انتخاب دانشجویان برتر پژوهشی دانشگاه سال 1401
۱۴۰۱ چهارشنبه ۲۷ مهر
فراخوان انتخاب دانشجویان برتر پژوهشی دانشگاه سال 1401
فراخوان انتخاب دانشجویان برتر پژوهشی دانشگاه سال 1401
test2
۱۴۰۱ چهارشنبه ۲۷ مهر
test2
test2
test1
۱۴۰۱ چهارشنبه ۲۷ مهر
test1
test1
بازدید علمی دانشجویان دانشکده بهداشت از صنایع شهر کرمان
۱۴۰۱ سه شنبه ۲۶ مهر
دانشجویان کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار دانشکده بهداشت دانشگاه، ازصنایع شهر کرمان بازدید کردند.
بازدید علمی دانشجویان دانشکده بهداشت از صنایع شهر کرمان
به همّت همکاران و دانشجویان مهندسی بهداشت محیط ، مراسم ترحیم زنده یاد دکتر محسن مهدی پور برگزار شد.
۱۴۰۱ سه شنبه ۲۶ مهر
با حضور خانواده محترم شادروان آقای دکتر محسن مهدی پور مراسم یاد بود استاد گروه مهندسی بهداشت محیط ، روز دوشنبه 25 مهر ماه 1401 در دانشکده بهداشت برگزار شد.
به همّت همکاران و دانشجویان مهندسی بهداشت محیط ، مراسم ترحیم زنده یاد دکتر محسن مهدی پور برگزار شد.
پیام تسلیت درگذشت برادر گرامی ریاست دانشکده
۱۴۰۱ سه شنبه ۱۹ مهر
پیام تسلیت درگذشت برادر گرامی ریاست دانشکده
پیام تسلیت درگذشت برادر گرامی ریاست دانشکده
موفقیت دانشجویان دانشکده بهداشت در آزمون دکتری تخصصی 1402-1401
۱۴۰۱ دوشنبه ۲۸ شهريور
موفقیت دانشجویان دانشکده بهداشت در آزمون دکتری تخصصی 1402-1401
موفقیت دانشجویان دانشکده بهداشت در آزمون دکتری تخصصی 1402-1401
موفقیت دانشجویان دانشکده بهداشت در آزمون کارشناسی ارشد 1402-1401
۱۴۰۱ دوشنبه ۲۸ شهريور
موفقیت دانشجویان دانشکده بهداشت در آزمون کارشناسی ارشد 1402-1401
موفقیت دانشجویان دانشکده بهداشت در  آزمون کارشناسی ارشد 1402-1401