۱۴۰۱ شنبه ۹ مهر
موفقیت دانشجویان دانشکده بهداشت در آزمون دکتری تخصصی 1402-1401
۱۴۰۱ دوشنبه ۲۸ شهريور
موفقیت دانشجویان دانشکده بهداشت در آزمون دکتری تخصصی 1402-1401
موفقیت دانشجویان دانشکده بهداشت در آزمون دکتری تخصصی 1402-1401
موفقیت دانشجویان دانشکده بهداشت در آزمون کارشناسی ارشد 1402-1401
۱۴۰۱ دوشنبه ۲۸ شهريور
موفقیت دانشجویان دانشکده بهداشت در آزمون کارشناسی ارشد 1402-1401
موفقیت دانشجویان دانشکده بهداشت در  آزمون کارشناسی ارشد 1402-1401
پیام ریاست دانشکده بهداشت در پی درگذشت دکتر محسن مهدی پور رابری
۱۴۰۱ پنج شنبه ۲۴ شهريور
پیام تسلیت ریاست دانشکده بهداشت در پی درگذشت دکتر محسن مهدی پور رابری
پیام ریاست دانشکده بهداشت  در پی درگذشت دکتر محسن مهدی پور رابری
نشست هم اندیشی اعضا هیات علمی دانشکده بهداشت کرمان
۱۴۰۱ سه شنبه ۲۲ شهريور
به مناسبت آغاز ترم تحصیلی جدید ، نشست هم اندیشی اعضا هیات علمی دانشکده ، روز سه شنبه 22 شهریور ماه در اتاق کنفرانس دانشکده بهداشت برگزار شد.
نشست هم اندیشی اعضا هیات علمی دانشکده بهداشت کرمان
کارگاه آموزشی نحوه صحیح و ایمن واکسناسیون و ترزیقات دانشجویان برگزار شد.
۱۴۰۱ دوشنبه ۲۱ شهريور
کارگاه آموزشی نحوه صحیح و ایمن واکسناسیون و ترزیقات دانشجویان بهداشت عمومی گروه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت روز شنبه 19 شهریور ماه در اتاق پراتیک دانشکده بهداشت برگزار شد .
کارگاه آموزشی نحوه صحیح و ایمن واکسناسیون و ترزیقات دانشجویان برگزار شد.
موفقیت سرکار خانم یزدی نژاد در قبولی آزمون ورودی دکتری تخصصی
۱۴۰۱ يکشنبه ۲۰ شهريور
موفقیت سرکار خانم یزدی نژاد در قبولی آزمون ورودی دکتری تخصصی رشته تکنولوژی آموزشی
موفقیت سرکار خانم یزدی نژاد در  قبولی آزمون ورودی دکتری تخصصی
برگزاری کلاس آموزشی نحوه صحیح بررسی علائم حیاتی
۱۴۰۱ دوشنبه ۱۴ شهريور
کلاس آموزشی نحوه صحیح بررسی علائم حیاتی روز دوشنبه 14 شهریور ماه در اتاق پراتیک دانشکده بهداشت برگزار شد.
برگزاری کلاس آموزشی نحوه صحیح بررسی علائم حیاتی
موفقیت تعدادی از دانشجویان دانشکده بهداشت در آزمون کارشناسی ارشد
۱۴۰۱ دوشنبه ۱۴ شهريور
موفقیت تعدادی از دانشجویان دانشکده بهداشت در آزمون کارشناسی ارشد 1402-1401
موفقیت تعدادی از دانشجویان دانشکده بهداشت  در آزمون کارشناسی ارشد
وبینار آموزشی نقش فعالیت های فیزیکی در پیشگیری از بیماری های مزمن غیر واگیر در دانشکده بهداشت برگزار...
۱۴۰۱ دوشنبه ۷ شهريور
کلاس آموزشی نقش فعالیت های فیزیکی در پیشگیری از بیماری های مزمن غیر واگیر روز دوشنبه 7 شهریور 1401 در دانشکده بهداشت برگزار شد.
وبینار آموزشی نقش فعالیت های فیزیکی در پیشگیری از بیماری های مزمن غیر واگیر در دانشکده بهداشت برگزار شد.
یطبلیزل
۱۴۰۱ يکشنبه ۶ شهريور
طبلرطیلیز
یطبلیزل