۱۴۰۳ جمعه ۲۴ فروردين
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۲ شنبه ۱۲ اسفند   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۲ سه شنبه ۱۵ اسفند   

دکتر امیر احمد اخوان و دکتر محمد مهدی صداقت،اعضای بورد تخصصی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری های وزارت بهداشت، روز شنبه 12 اسفندماه، از گروه آموزشی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری های دانشکده بهداشت بازدید کردند. 

 

به گزارش روابط عمومی دانشکده بهداشت، برگزاری نشست های جداگانه با معاون آموزشی دانشگاه، مسئولین دانشکده، مدیر گروه و اعضای هیات علمی این گروه آموزشی، دیدار با دانشجویان این رشته و بررسی مشکلات آموزشی دانشجویان، بازدید از آزمایشگاه های گروه بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها، مرکز تحقیقات لیشمانیوز و پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت از دیگر برنامه های این بازدید بود.

 

 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
IMG_0011
IMG_0019
IMG_0027
IMG_0028
IMG_0030
IMG_0035
IMG_0067
IMG_0078
IMG_0092
IMG_0099
IMG_0114
IMG_0117
IMG_0118
IMG_0130
IMG_0139
IMG_0160
IMG_0164
IMG_0174
IMG_0175
IMG_0178
IMG_0203
IMG_9891
IMG_9892
IMG_9957
IMG_9959
IMG_9968
IMG_9973
IMG_9974
IMG_9979
IMG_9981