۱۴۰۳ جمعه ۲۴ فروردين
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۲ يکشنبه ۱۷ دي   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۲ يکشنبه ۱۷ دي   

تقویم ­دانشگاهی نیمسال دوم ​1403 - 1402 دانشجویان ورودی قبل از 1402

 

انتخاب واحد: شنبه 1402/11/07 لغایت جمعه  1402/11/13

 

شروع کلاس ها: شنبه 1402/11/14

 

حذف و اضافه: دوشنبه 1402/12/07 لغایت سه شنبه 1402/12/08

 

حذف تک درس: یکشنبه 1403/02/16 لغایت دوشنبه 1403/02/17

 

پایان کلاس ها: چهارشنبه 1403/03/23

 

امتحانات پایان ترم: شنبه 1403/03/26 لغایت چهارشنبه 1403/04/20

 

 

 

* ضمناً 4 روز اول امتحانات مربوط به گروه معارف و آموزش عمومی می­ باشد.

 

* انتخاب واحد دروس گروه معارف جهت کلیه رشته ها از پایان وقت اداری چهارشنبه 1402/11/11 لغایت جمعه 1402/11/13 به صورت شناور باز می باشد.

 

 

 

تقویم ­دانشگاهی نیمسال دوم ​1403 - 1402 دانشجویان ورودی مهر وبهمن 1402

 

 

انتخاب واحد: شنبه 1402/11/21 لغایت جمعه  1402/11/27

 

شروع کلاس ها: شنبه 1402/11/28

 

حذف و اضافه: شنبه 1402/12/12 لغایت یکشنبه 1402/12/13

 

حذف تک درس: یکشنبه 1403/02/16 لغایت دوشنبه 1403/02/17

 

پایان کلاس ها: چهارشنبه 1403/03/23

 

امتحانات پایان ترم: شنبه 1403/03/26 لغایت چهارشنبه 1403/04/20

 

* انتخاب واحد دروس گروه معارف جهت کلیه رشته ها از پایان وقت اداری چهارشنبه 1402/11/25 لغایت جمعه 1402/11/27 به صورت شناور باز می باشد.