۱۴۰۳ جمعه ۲۴ فروردين
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۲ شنبه ۳۱ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۲ شنبه ۳۱ تير   

با تصویب شورای گسترش وزارت بهداشت، برای اولین بار در مرکز قطب هشت دانشگاههای علوم پزشکی کشور از مهرماه سال 1402، دانشجو تحصیلات تکمیلی علوم بهداشتی در تغذیه (تغذیه جامعه) در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان پذیرش می شود. 

به گزارش روابط عمومی دانشکده بهداشت ، دکتر محمدرضا محمودی مدیر گروه تغذیه دانشکده بهداشت در این رابطه گفت: کمبود نیروی متخصص در رشته علوم بهداشتی در تغذیه و نیاز مبرم به دوره تحصیلات تکمیلی به منظور تربیت نیروهای زبده در رشته علوم بهداشتی در تغذیه برای مراکز بهداشتی-درمانی و نیز درخواست های متعدد فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی و شاغلین این رشته در مراکز بهداشتی-درمانی از ضرورت های تاسیس دوره تحصیلات تکمیلی علوم بهداشتی در تغذیه در دانشگاه علوم پزشکی کرمان بود و برای رسیدن به این هدف در هشت سال گذشته تلاش های زیادی صورت گرفت تا محقق شود.

دکتر محمدرضا محمودی افزود: خوشبختانه بورد تغذیه طی بازدیدی که در اواخر اردیبهشت ماه امسال از گروه تغذیه دانشکده بهداشت بعمل آوردند، با تاسیس این دوره موافقت کردند و موافقت با تاسیس دوره از دبیرخانه علوم پایه پزشکی و شورای گسترش وزارت بهداشت نیز اخذ شد.

وی ادامه داد: به لطف خداوند باریتعالی و با تلاش های استاد معزز جناب آقای دکتر خاکساری معاون محترم آموزشی دانشگاه، سازمان سنجش با جذب 5 دانشجوی کارشناسی علوم بهداشتی در تغذیه از مهرماه سال 1402 موافقت کرده است.

وی از تلاشهای مسئولین محترم دانشگاه بویژه معاون محترم آموزشی و نیز مسئولین دانشکده بهداشت برای کسب این موفقیت قدردانی کرد.