۱۴۰۱ يکشنبه ۶ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ شنبه ۲۹ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ شنبه ۲۹ شهريور   

برگزاری ژورنال کلاب اخلاق حرفه ای

 

 

در آذرماه 98، جلسه ژورنال کلاب برای دانشجویان ارشد مهندسی بهداشت محیط در مورد پلاجیاریزم تحت عنوان ذیل برگزار گردید.

 

Attitudes and Knowledge About Plagiarism Among University Students: Cross Sectional Survey at the University of Split, Croatia