۱۴۰۱ شنبه ۹ مهر
کلاس نقشه کشی
کارگاه لوله کشی
کارگاه فاضلاب
کارگاه تصفیه آب
آزمایشگاه هیدرولیک
آزمایشگاه و کارگاه مواد زائد
آزمایشگاه میکروبیولوژی
آزمایشگاه شیمی محیط
آزمایشگاه سم شناسی محیط
آزمایشگاه پژوهشی
آزمایشگاه بهداشت هوا
بازدید