۱۴۰۱ دوشنبه ۴ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ دوشنبه ۲۱ اسفند   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ يکشنبه ۲۲ خرداد   
کارآموزی بیمارستان و مراکز بهداشت