۱۴۰۰ سه شنبه ۳۱ فروردين
  برنامه جلسات ژورنال کلاب دانشجویان ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت