۱۳۹۹ سه شنبه ۱۹ فروردين
نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی مرتبه علمی پست الکترونیک رشته تحصیلی علم سنجی شرح وظایف سوابق شغلی و اجرایی تلفن

دکتر ناصرهاشمی نژاد 

دکترای تخصصی ارگونومی دانشیار


n_hasheminejad@kmu.ac.ir

ارگونومی ۳۱۳۲۵۱۳۵