۱۴۰۰ پنج شنبه ۲ ارديبهشت

 

   اسامی دانشجویان و فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد بر حسب سال ورودی به همراه عنوان پایان نامه و استاد راهنمای اول ورودی 85  

                                                                                           

    

چکیده پایان نامه ها

استاد راهنمای اول

عنوان پایان نامه

شماره دانشجویی

نام و نام خانوادگی

ردیف

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

بررسی تصفیه پذیری شیرابه زباله محل دفن مواد زائد جامد شهر کرمان با استفاده از فرایند فنتون و فاکتورهای موثر بر آن

851781001

 

محمد احمدیان

1

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

تعیین میزان سرب و کل مواد آلی در ذرات رسوب شونده

851781003

 

حمیده اکبری

2

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

 

851781005

 

هیوا حسینی

3

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

بررسی و امکان سنجی مدیریت و سامان دهی پسماندهای مراکز بهداشتی درمانی شهر کرمان

851781007

 

حمیده بهرامی

4

 

 ورودی 86

چکیده پایان نامه ها

استاد راهنمای اول

عنوان پایان نامه

شماره دانشجویی

نام و نام خانوادگی

ردیف

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

بررسی کارایی غشای نانوفیلتر در تغییر کیفیت شیمیایی

861781001

علی فاتحی زاده

1

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

امکان سنجی حذف فسفات از محلول های آبی

861781003

نادر   يوسفي عمله

2

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

بررسی تولید الکتریسیته و تصفیه فاضلاب صنعت فرآوری غذایی با استفاده از تکنولوژی سلول سوخت میکروبی

861781005

حسین جعفری منصوریان

3

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

بررسی کارایی فناوری الکتروکواگولاسیون در حذف فلوراید

861781007

محمد موسی زاده اناریان

4

 

ورودی 87

چکیده پایان نامه ها

استاد راهنمای اول

عنوان پایان نامه

شماره دانشجویی

نام و نام خانوادگی

ردیف

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

بررسی حذف رنگ Blue 19  از فاضلاب صنایع رنگرزی توسط فرایند الکتروفنتون و آزمون سمیت پساب توسط دافنیا مگنا (Daphnia Magna) مطالعه موردی- تصفیه فاضلاب واحد رنگرزی زرین بافت کرمان

871781001

مهدی اسدی

1

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

مقایسه پلی آلومینیوم کلراید سیلیکاته شده و فرایند الکتروکوگولاسیون در حذف مواد آلی طبیعی آب شرب (مطالعه موردی: تصفیه خانه آب قوچان

871781003

محمد رضا حیدری قولانلو

 

2

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

تصفیه پذیری شیرابه مواد زائد جامد شهری (MSW) با استفاده از فرایند انعقاد الکتریکی

871781005

مریم مصرقانی

3

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

بررسی میزان آلاینده های متعارف در هوای اطراف مجتمع صنعتی بارز کرمان

871781007

جمشید مومنی

4

 

ورودی88

چکیده پایان نامه ها

استاد راهنمای اول

عنوان پایان نامه

شماره دانشجویی

نام و نام خانوادگی

ردیف

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

پرورش جلبک نانوکلروپسیس اوکولاتا در فتوبیوراکتورستون حبابدار و تولید بیودیزل (سوخت سبز) از آن با استفاده از کاتالیست آنزیمی

881781001

بهنام حاتمی

 

1

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

بررسی کارآئی حذف نیترات در آب شرب با استفاده از نانوذره آهن

881781003

 

مهسا طاهرگورایی

 

2

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

مدل سازی کینتیکی و ایزوترم بیوجذب فلزات سنگین

881781005

 

علی طولابی

3

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

تعیین قابلیت کمپوست شدن پوست پسته در مقایسه با مخلوط پوست پسته با فضولات مرغی در شهر رفسنجان

881781007

 

محمد مبینی لطف آباد کشکو

4

 

ورودی 89

چکیده پایان نامه ها

استاد راهنمای اول

عنوان پایان نامه

شماره دانشجویی

نام و نام خانوادگی

ردیف

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

حذف فلزات سنگین (سرب ،جیوه،کادمیوم ) با استفاده از  نانوذرات هیبریدی  sio2 / ,Tio2   ازفاضلاب سنتتیک و تعیین شرایط بهینه

891781003

 

لاله راننده کلانکش

 

1

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

بررسی کارایی اکسیداسیون پیشرفته(H2O2+O3)  به عنوان پیش تصفیه در حذف باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک ها در فاضلاب خام بیمارستانی (مطالعه موردی بیمارستان امام رضا تبریز

 

891781005

 

سلیمان ستاروند

2

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

تعیین میزان گاز رادون موجود در آب های آشامیدنی روستاههای شهرستان تفت (بعنوان بخشی از زون گسله ده شیر- بافت

891781007

 

حسن سلمانی مروست

 

3

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

بررسی کارایی فرآیند نانوفیلتراسیون در حذف فلزات سنگین سرب، کادمیوم، کروم شش ظرفیتی و مس از آبهای حاوی سولفات

 

891781009

 

گلپايگاني-عبدالعلي

 

4

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

حذف اسید هیومیک با استفاده از اکسیداسیون فتوکالیتیکی TiO2  و تعیین شرایط بهینه با استفاده از نانوذره TiO2

 

891781011

 

فاطمه منصوری

5

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

مقایسه کارایی فرایندهای فتوکالیستی UV/ZrO2,UV/H2O2/ZrO2 در حذف سیانید از محلولهای آبی حاوی سیانید

891781013

مجید هاشمی چلیجه

6

دریافت

مهندس شیدوش دولتشاهی

حذف مس، سرب و کادمیوم توسط کربن فعال تهیه شده از برگ گیاه زعفران از محلولهای آبی (مطالعه موردی فاضلاب صنایع مس و باطری سازی

891781015

 

احمد رضا هراتی نژاد تربتی

7

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

 

بررسی عملکرد دستگاههای غیر سوز بی خطر ساز پسماند در بیمارستان های آموزشی شهر کرمان و بیمارستان های شهر سیرجان (سال 1392)

891781017

 

مریم صاغری گوغری

8

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

مطالعه سینتتیک و ترمودینامیکی جذب فلزات سنگین (روی، کادمیم، سرب و جیوه) از محلول های آبی بر روی جاذب های تهیه شده از پوست پرتقال و نانوذرات اکسید آهن فرو

891781001

عباس خزایی

9

 

ورودی90

چکیده پایان نامه ها

استاد راهنمای اول

عنوان پایان نامه

شماره دانشجویی

نام و نام خانوادگی

ردیف

 

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

ارزیابی ریسک بهداشتی فلزات سنگین ( Hg,Ni,V,Pb,Cr,Cu) ناشی از مصرف برخی از ماهیان جنوب کشور

901781001

عبدالکریم احمدی سکل

1

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

بررسی کارایی سنگ معادن فعال بوکسیت ایران در حذف فلوراید از آب

901781003

مرضیه جاودان

2

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

تعیین غلظت گاز رادون در آب آشامیدنی روستاها و چشمه های مجاور گسل رفسنجان

901781007

زهرا خاشی

3

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

اندازه گیری غلظت گاز رادون در منابع آب آشامیدنی روستاهای مجاور گسل لاله زار

901781009

زهرا دارابی فرد

4

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

« شناسایی سریع آلودگی میکروبی از آب (شاخص E.coli) با روش RT-PCR (Reverse Tramscripase- Polymerase Chain Reaction

901781011

شیما رضایی

5

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

 

بررسی غلظت فلزات سنگین کروم و ارسنیک در رودخانه های حوضه سد بافت و سد رابر

901781013

یاسر سلطانی نژاد

6

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

بررسی و مقایسه کارایی نانو لوله کربن چند جداره اکسید شده در حذف سرب از محیط های آبی

901781015

امیر ناصر علی بیگی

7

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

بررسی کارایی نانوذرات پراکسید کلسیم بعنوان جاذب در حذف ماده رنگزای راکتیو قرمز 198از محلول های آبی

901781017

سمیه محمدی سنجد کوه

8

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

بررسی کارایی جاذب لیکای اصلاح شده با اسید و با نانوذرات دی اکسید تیتانیم (TiO2/LECA) در حذف سورفاکتانت آنیونی از فاضلاب

901781019

رسول مومن زاده

9

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

 

بررسی کارایی خاک رس حامل نانوذره آهن صفر ظرفیتی در حذف نیترات از محلول های آبی( بررسی موردی بافت رسی خاک شهرستان های کرمان و قزون)

901781021

سید یاسر هاشمی

10

 

ورودی 91

چکیده پایان نامه

استاد راهنمای اول

عنوان پایان نامه

شماره دانشجویی

نام و نام خانوادگی

ردیف

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

بررسی کارایی منطقه سمنان و شکل اصلاح شده آن با سورفاکتانت کاتیونی در حذف آنتی بیوتیک تتراسیکلین از محلول های آبی

911781001

شهلا بحرینی

1

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

بررسی کارایی حذف فلزات سنگین (روی، سرب و مس) توسط جلبک سبز میکروسکوپی کلرلاولگاریس از فاضلاب صنایع آبکاری و مس

911781003

زهرا خداشناس لیمونی

2

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

بررسی کارایی فرایند فتوفنتون در حذف سورفاکتانت آنیونی سدیم دودسیل سولفات از محلول های آبی

911781005

عباس دهداری راد

3

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

حذف متوپرولول  از محلول های آبی با استفاده از نانوذره آهن صفر ظزفیتی تثبیت شده روی سپیولیت

911781007

مژگان دانشخواه

4

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

تاثیر سولفات نیترات و pH بر بارآلی در برکه های تثبیت مطالعه موردی تصفیه خانه فاضلاب بیرجند

911781013

محمد رضا نبویان

5

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

تأثیر سولفات، نیترات و PH  بر بار آلی در برکه های تثبیت: مطالعه موردی تصفیه خانه فاضلاب بیرجند

911781017

نرگس علما

6

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

بررسی کارایی فرایند اکسیداسیون پیشرفته به روش پروکسن (پرواکسید هیدروژن و ازن) به منظور حذف 4- کلروفنل از محیطهای آبی

911781019

خدیجه گل میرزایی

7

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

بررسی کارایی نانولوله های کربنی چند جداره اصلاح شده با مخلوط اسید نیتریک و اسید سولفوریک جهت حذف پارانتیتروانیلین از محلول های آبی

911781021

گوکی حکیمه مهدیزاده

8

 

ورودی 92

چکیده پایان نامه

استاد راهنمای اول

عنوان پایان نامه

شماره دانشجویی

نام و نام خانوادگی

ردیف

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

بررسی تجزیه فتوکاتالیستی سیپروفلوکساسین در محیط آبی با استفاده از نانوذرات اکسید روی تثبیت شده بر روی صفحات شیشه

 

921781001

مجید امیری قرقانی

1

دریافت

دکتر مجید آقاسی

 

بررسی کارایی فرایند الکتروکوگولاسیون در حذف آنتی بیوتیک آموکسی سیلین از محیط های آبی

921781023

محمد پور جهانشاهی

2

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

 

بررسی میزان حذف فلزات سنگین (سرب، کادمیوم، جیوه) از فاضلاب سینتیک به روش سلول نمک زدای میکروبی

921781013

فریبا میرزایی  نیا

3

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

 

تعیین میزان آلودگی آبمیوه های صنعتی از نظر باکتری کوکسی گرم مثبت به روش کشت میکروبی

921781019

هاجر نوروزی

4

دریافت

دکتر محمد ملکوتیان

 

بررسی کارایی فرایند ازنی به همراه کلسیم پراکسید در حذف آنتی بیوتیک مترونیدازول از محیط های آبی

921781021

ژیلا هنرمند راد

5