۱۴۰۰ پنج شنبه ۲ ارديبهشت
 

 مدیر گروه

شماره تماس
  دکتر عباس آقایی افشار ۳۱۳۲۵447
 

اعضاء هیئت علمی

 
 دکتر محمد امین گروهی ۳۱۳۲۵۱۰۷
دکتر لیلا شیرانی بیدآبادی 31325106
 

کارشناس گروه

 
اسماعیل علیزاده 31325445