۱۳۹۹ سه شنبه ۱۲ فروردين

 

 

 

  مدیر گروه

شماره تماس
دکتر محمدرضا محمودی،استادیار  31325056
 

اعضاء هیئت علمی

 
    دکتر  راحله توکلی 31325085
دکتر بهروز طلایی 31325085

دکتر مهدیه پوریزدانپناه

31325085
دکتر عادله خدابخشی 31325431
دکتر نوا مرشدزاده 31325431
 

کارشناسان گروه

 
 

مهدیس حبیبی

31325171
 

مسئول دفتر گروه

 
 

عصمت عسکری

31325086