۱۳۹۹ سه شنبه ۱۹ فروردين

بمنظور تامین محیطی بهداشتی برای شاغلین و پیشگیری از بیماریهای ناشی از عوامل شیمیائی ،فیزیکی، ارگونومیکی و بیولوژیکی زیان آور محیط کار و همچنین بکار گماردن کارگران در شغلهای متناسب با قابلیتهای جسمی وروانی آنها ودر نتیجه حفظ و ارتقاء سطح سلامتی جسمی وروانی رشته مهندسی بهداشت حرفه ای ایجاد گردید.

 

معرفی :

گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار کرمان در سال ۱۳۶۶ همزمان با تاسیس دانشکده بهداشت تشکیل گردید . این گروه فعالیت خود را با پذیرفتن دانشجو در مقطع کاردانی رشته بهداشت حرفه ای از سال تحصیلی ۷۱-۷۰ آغاز نموده است .

 در سال ۱۳۷۵ ، مجوز پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی  از وزارتخانه اخذ و در مهر ماه ۱۳۷۶ اولین دانشجویان این دوره و در بهمن ماه همان سال دومین دوره دانشجویان کارشناسی مشغول به تحصیل شدند .

در سال ۱۳۸۳ مجوز پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد از وزارتخانه اخذ گردید و در مهر ماه ۱۳۸۴ اولین دانشجویان این دوره به تعداد ۴ نفر مشغول به تحصیل شدند . این گروه در مهر ماه هر سال، تعداد ۶ نفر دانشجوی کارشناسی ارشد را پذیرش می نماید .

 

اهداف:

 - تربیت نیروی انسانی متخصص بهداشت حرفه ای و ایمنی در سطح کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ارشد که قادر باشند محیط کار و خطرات آن را ارزیابی کنند و روشهای مناسب پیشگیری وکنترل را پیشنهاد دهند .

- همکاري در فعالیتهاي آموزشی با سایر گروههاي دانشکده.

- تربیت پژوهشگران در زمینه علم بهداشت شغلی ، بهداشت صنعتی و ایمنی.

- هدایت تحقیقات و پژوهشها به سمت علم بهداشت حرفه ای .

                       

 

 

تماس با ما:

 

آدرس : کرمان – ابتدای بزرگراه هفت باغ علوی – دانشکده بهداشت– گروه مهندسی بهداشت حرفه ای 

کدپستی :۷۶۱۶۹۱۳۵۵۵

 

 

صندوق پستی : ۵۱۳-۷۶۱۷۵

 

تلفن:۳۱۳۲۵۱۱۱-۰۳۴

 

فاکس:۳۱۳۲۵۱۱۲-۰۳۴

 

Email: Prof health dep @ kmu.ac.ir