۱۳۹۸ دوشنبه ۲۹ مهر

 

عکس همکاران

اسامی همکاران آموزش

سمت

شماره تماس


 
دکتر محمد امین گروهی سرپرست آموزش 

 

31325049

زهرا معماری

کارشناس تحصیلات تکمیلی

۳۱۳۲۵۰۵۲

 

فرزانه سیدآبادی

کارشناس آموزش

۳۱۳۲۵۰۵۱

صدیقه زنگی آبادی

کارشناس آموزش

۳۱۳۲۵۰۵۰

اعظم یاعباسی متصدی امور دفتری و بایگان

۳۱۳۲۵۰۵۲