۱۴۰۰ پنج شنبه ۲ ارديبهشت
  اسامی همکاران آموزش سمت شماره تماس
دکتر محمد امین گروهی سرپرست آموزش 31325049
  صدف کمانی کارشناس تحصیلات تکمیلی ۳۱۳۲۵۰۵۲
  فرزانه سیدآبادی کارشناس آموزش ۳۱۳۲۵۰۵۱
صدیقه زنگی آبادی کارشناس آموزش ۳۱۳۲۵۰۵۰
  مژده ذیحیات کارشناس آموزش 31325049