۱۳۹۹ سه شنبه ۱۹ فروردين
عکس نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی مرتبه علمی پست الکترونیک cv علم سنجی تلفن

مجید آقاسی

دکترای بهداشت محیط

استادیار

maghasi@kmu.ac.ir

   ۳۱۳۲۵۱۰۰
http://localhost/modeling%20in%20health/images/image/Dr%20baneshi1.jpg محمد رضا بانشی

دکترای آمار زیستی

دانشیار

m_baneshi@kmu.ac.ir

   ۳۱۳۲۵۰۸۸
http://localhost/modeling%20in%20health/images/image/AliAkbarHaghdoost1.jpg

عباس بهرامپور

 دکترای آمار

استاد

a_bahrampoor@kmu.ac.ir

   ۳۱۳۲۵۰۸۹

نرگس خانجانی

دکترای اپیدمیولوژی

استاد

  n_khanjani@kmu.ac.ir

   ۳۱۳۲۵۱۰۲

فرزانه ذوالعلی

دکترای اپیدمیولوژی

دانشیار

f_zolala@kmu.ac.ir

   ۳۱۳۲۵۰۹۰
 
احمد رجبی زاده
 
 
 
 

ارشد بهداشت محیط

مربی

a_rajabizadeh@kmu.ac.ir 

   ۳۱۳۲۵۰۷۵
 

مریم صابر

دکترای آموزش بهداشت

استادیار

m_saber@kmu.ac.ir 

   ۳۱۳۲۵۰۵۴

محمدمهدی فداکار داورانی

دکترای خدمات بهداشتی

استادیار

m_fadakar@kmu.ac.ir

   ۳۱۳۲۵۰۹۹

علی فقیهی زرندی

دکترای بهداشت حرفه ای

استادیار

a_faghihi.zarandi@kmu.ac.ir 

 

۳۱۳۲۵۱۰۸ 

محمدرضا قطبی راوندی

دکترای بهداشت حرفه ای 

دانشیار 

ghotbi@kmu.ac.ir

   ۳۱۳۲۵۱۱۴

محمدرضا محمودی

دکترای تغذیه و بهداشت عمومی

استاديار

mr_mahmoodi@kmu.ac.ir 

   ۳۱۳۲۵۰۵۶

محمد ملکوتیان

دکترایبهداشت محیط

استاد

m_malakootian@kmu.ac.ir 

   ۳۱۳۲۵۰۷۴

ناصر هاشمی نژاد

دکترای ارگونومی

دانشیار

n_hasheminejad@kmu.ac.ir

   ۳۱۳۲۵۰۵۷
 
 
علی اکبر حقدوست
 
 
 
دکترای اپیدمیولوژی استاد


Ahaghdoost@kmu.ac.ir

  ۳۱۳۲۵۰۵۵ 
 یونس جهانی دکترای آمار زیستی  استادیار  yonesjahani@yahoo.com   ۳۱۳۲۵۴۲۱ 
 مقدمه میرزایی دکترای آمارزیستی  استادیار  moghadameh_mirzai@yahoo.com   ۳۱۳۲۵۴۲۰ 
آرمیتا شاه اسماعیلی  دکترای اپیدمیولوژی  استادیار   a.shahesmaeili@gmail.com   ۳۱۳۲۵۴۲۲
حمید شریفی  دکترای اپیدمیولوژی  استادیار   sharifihami@gmail.com   ۳۱۳۲۵۴۲۳ 
سجاد زارع  دکترایبهداشت حرفه ای   استادیار  ss_zare۸۷@yahoo.com   ۳۱۳۲۵۱۱۰
محبوبه اسحاقی  دکترای بهداشت حرفه ای  استادیار  eshagh_mahbobeh@yahoo.com    31325446
محمد امین گروهی  دکترای حشره شناسی پزشکی استادیار   amin_gruhi@yahoo.com    ۳۱۳۲۵۴۴۷
تانیا دهش  دکترای اپیدمیولوژی  استادیار  tania_dehesh@yahoo.com     ۳۱۳۲۵۰۶۹
  عابدین ایرانپور  دکترای آموزش بهداشت و ارتقا سلامت استادیار  a.iranpour@kmu.ac.ir 
 
 
 
۳۱۳۲۵۰۹۶ 
سید وحید احمدی طباطبایی
 
دکترای آموزش بهداشت و ارتقا سلامت استادیار  nakhaeen@yahoo.com     ۳۱۳۲۵۰۹۷
وحید رضا برهانی نژاد دکترای سالمند شناسی استادیار v.borhani@yahoo.com 31325092
بهروز طلایی سفلایی دکترای علوم تغذیه استادیار b.talaei@kmu.ac.ir 31325439
مهدیه پوریزدانپناه کرمانی دکترای عمومی پزشکی و علوم تغذیه استادیار pouryazdanpKm851@gmail.com 31325085
راحله توکلی دکترای علوم تغذیه استادیار Tavakkoli.rahele@yahoo.com 31325085
مریم فرجی دکترای بهداشت محیط استادیار M_Faraji28@yahoo.com 31325103
 هدی امیری دکترای بهداشت محیط استادیار Hoda.Amiri@gmail.com 31325083
محسن مهدی پور رابری دکترای بهداشت محیط استادیار mmehdipoor@kmu.ac.ir 31325084
مجید هاشمی دکترای بهداشت محیط استادیار mhashemi120@gmail.com 31325075
حمیدرضا توحیدی نیک دکترای اپیدمیولوژی استادیار tohidinikh@gmail.com 31325422
لیلا شیرانی بیدآبادی دکترای بیولوژی استادیار l.shirani@kmu.ac.ir 31325106
هادی محمودی مقدم دکترای بهداشت محیط استادیار h.mahmoudi4@yahoo.com 31325132
 هستی دارایی دکترای بهداشت محیط استادیار h.daraei@kmu.ac.ir 31325075