۱۴۰۰ سه شنبه ۳۱ فروردين
بازدید تیم ارزیابی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از دانشکده بهداشت

اجرای برنامه اعتبار بخشی  دانشکده بهداشت در  روز های سه شنبه 15 بهمن و چهارشنبه 16 بهمن انجام  شد .

به گزارش روابط عمومی دانشکده بهداشت دانشگاه ، در راستای اجرای این برنامه ، تیم ارزیاب دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ، متشکل از دکتر حسین الله دادی ، دکتر الهه رضایی و دکتر فاطمه ستوده زاده  روز چهار شنبه 16 بهمن از قسمت های مختلف این مرکز آموزشی  شامل مرکز رایانه ، کلاس های آموزشی ، کارگاه ها ،  آزمایشگاه های آموزشی  ، وکتابخانه دانشکده بهداشت دانشگاه بازدید نمودند. آقای دکتر ناصر هاشمی نژ د ریاست دانشکده،  آقای دکتربرهانی نژاد معاون اداری مالی دانشجویی  ،  آقای  دکتر گروهی مسئول آموزش دانشکده و سرکار خانم فتاحی ، کارشناس EDC این تیم را همراهی نمودند.

قبل از بازدید ریاست دانشکده بهداشت  گزارشی از  تعداد  دانشجویان در  مقاطع مختلف  تحصیلی،  امکانات گروه های آموزشی و اقدامات انجام شده و یا در حال انجام را ارائه  و به سوالات  حاضرین پاسخ دادند.

ارائه گزارش فرایند خود ارزیابی ، تشکیل کار گروه ارزیابی  و تشکیل جلسه ارزیابان با اعضا هیات علمی و دانشجویان از دیگر برنامه این بازدید دو روزه بود.

A003
A005
A006
A007
A010
A011
A013
A014
A015
A016
A017
A019
A021
A022
A025
A026
A028
A029
A034
A037
A044
A050
A053
A055
A056
A057
A059
A060
A062
A063
A064
A065
A066
A067
A068
A069
A070
A075
A076
A078
A080
A082
A083
A084
A086
A092
A093
A098
A100
A101
A103
A105
A108
A122
A123
A127
A128
A129
A130
A131
A134
A137
A142
A149
A154
A155
A159
A160
A161
A162
A167
A170
A171
A173
A179
A184
A185
A189
A190
A191
A192
A193
A194
A196
A198
A201
A204
A205
A206
A207
A209
A211
A212
A213
A215
A218
A219
A221
A223
A225
A230
A232
A233
A234
A235
A236
A237
A238
A241
A242
A250
A258
A261
A263
A265
A267
A268
A273
A274
A278
A279
A283
A284
A286
A287
A288
A289
A291
A292
A298
A305
A306
A309
A311
A312
A313
A314
A315
A316
A317
A319
A322
A325
A326
A329
A332
A334
A335
A341
A342