۱۳۹۹ سه شنبه ۱۹ فروردين

 

دانشجویان مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی محیط کار دانشکده بهداشت دانشگاه، از نیروگاه حرارتی و پست برق فشار قوی شهرستان زرند بازدید علمی داشتند.

به گزارش روابط عمومی دانشکده بهداشت ، در راستای ارتباط دانشگاه با صنعت و به منظور آشنایی دانشجویان با روند تولید، انتقال و ایمنی برق، تعدادی از دانشجویان  کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی محیط  کار با  همراهی عبدالله باقری و سحر اباذر پور از کارشناسان گروه آموزشی مهندسی  بهداشت حرفه ای و ایمنی محیط کار از قسمت های مختلف نیروگاه بازدید علمی کردند.

این نیروگاه دارای دو واحد 30 مگاواتی  تولید برق با استفاده از سوخت مازوت می باشد و در سال 1352 مورد بهره برداری قرار گرفته است.