۱۳۹۹ سه شنبه ۱۹ فروردين

نمایشگاه کارهای هنری مرتبط با رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها توسط دو نفر از دانشجویان دانشکده بهداشت در شیراز ایجاد شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده بهداشت دانشگاه ،  خانم ها فائقه شیری و زهرا وهبی  ، دانشجویان گروه بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها در حاشیه "دومین کنگره بین المللی بیماریهای ناقل زا  و تغییرات آب و هوایی و چهارمین کنگره ملی حشره شناسی پزشکی ایران" که در شیراز برگزار گردید  ، نمایشگاهی از کارهای هنری مرتبط با رشته  تحصیلی خود برپا نمودند.

a1
a2
a3
a4