۱۳۹۹ سه شنبه ۱۹ فروردين

در اولین جشنواره ملی "کارتون انسان و حشرات "خانم آنیتا نظری دانشجوی گروه بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری های داشکده بهداشت موفق به دریافت مقام دوم کشوری در بخش دانشجویی این جشنواره شد .

به گزارش روابط عمومی دانشکده بهداشت ، دراین جشنواره که  22 تا 24 آبان ماه در شیراز برگزار شد ، دانشجویان گروه بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها ، سه طرح به این جشنواره ارسال نمودند ، که طرح سرکار خانم آنیتا نظری   مقام دوم را در بخش دانشجویی کسب کرد و دو طرح دیگر در دفترچه جشنواره به چاپ رسید.

آموزش در نقطه محوری فعالیت های پیشگیرانه از معضلات بهداشتی قرار داشته و یکی از بهترین روش های آموزشی، بکارگیری تکنیک ها و جنبه های مختلف هنری برای انتقال مفاهیم بهداشتی می باشد.

A
B1
B2
C
D
E