۱۳۹۹ سه شنبه ۱۹ فروردين

حضور پر شور اساتید و دانشجویان گروه آموزشی گروه بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها   در ”دومین کنگره بین المللی بیماری های ناقل زاد و تغییرات اقلیمی و چهارمین کنگره ملی حشره شناسی پزشکی ایران

به گزارش روابط عمومی دانشکده بهداشت ، نتایج کارهای تحقیقاتی دانشجویان  این گروه آموزشی در قالب 9 پوستر در این کنگره بین المللی  ارائه  و  همچنین جهت ارائه دستاوردهای گروه ، غرفه فعالیت های انجمن علمی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها برپا گردید  که با استقبال بسیار خوب بازدیدکنندگان مواجه شد."دومین کنگره بین المللی بیماری های ناقل زاد و تغییرات اقلیمی و چهارمین کنگره ملی حشره شناسی پزشکی ایران " در روزهای 22 تا 24 آبانماه با حضور محققان داخلی و خارجی و با میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار شد.

0
1
10
11
12
13
14
15
16
17
3
5
6
7
8
9