۱۳۹۹ سه شنبه ۱۹ فروردين

 

داوود حسوند دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی بهداشت حرفه ای، موفق به دریافت گواهینامه پایان نامه برتر ایران شد.
 

به گزارش روابط عمومی دانشکده بهداشت ، در جشنواره پایان نامه های برتر ایران ، داوود حسنوند  آبان ماه 98 با کسب عنوان پایان نامه برتر ، به همراه دکتر محمدرضا قطبی رواندی استاد  راهنما   و  دکتر سجاد زارع  استاد مشاور ، موفق به کسب لوح تقدیر ویژه جشنواره  پروفسور حسابی شدند.

 پایان نامه حسنوند  در زمینه "ارزیابی تراز فشار صدای محیطی و اولویت بندی روش های کنترل صدا با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و روش ترجیح براساس مشابهت به راه حل ایده‌آل (TOPSIS) در کارخانه لاستیک بارز کرمان در سال 1396" می باشد."